Småbygninger

Småbygninger omfatter en række mindre bygninger, herunder garager, carporte, overdækkede terrasser, udhuse, drivhuse, skure og lignende mindre bygninger, der ikke anvendes til beboelse, køkken, WC og bad. I bygningsreglementet skelnes mellem småbygninger, småbygninger på højst 10 m2 og småbygninger på op til i alt 50 m2.