Skurby

Gruppe af skurvogne opstillet i forbindelse med byggeplads.