Skorstene

En skorsten er røret fra ildstedet til den udvendigt placerede afgang. Skorstenen er en lodret konstruktion til bortledning af røg og damp. Der skelnes mellem skorsten og aftræk. En skorsten er bygget op over tag, og på grund af opbygningen´"suger" den røgen ud, i modsætning til et aftræk, hvor røgen trykkes ud ved hjælp af en blæser eller lignende. Skorstene skal føres over taget for at fungere, hvorimod et aftræk kan placeres på enten tag eller facade. Skorstene udføres i teglsten, som elementskorsten eller som stålskorsten. Skorsten i elementer eller i stål udgør hovedparten af de skorsten der udføres i dag, da de er en nem måde at opfylde de krav der er til skorsten med hensyn til indvendig overflade af skorstenen, lysningsmål, pladsbehov mv. Skorstenens effektive højde måles fra overkanten af fyråbningen til toppen af skorstenen.