Skillevægge

Skillevægge er betegnelsen for husets indvendige vægge, der adskiller de enkelte rum. Ikke at forveksle skillevægge med indervægge, der er en fælles betegnelse for de synlige vægge, der omkranser et rum. Ved skillevægge skelnes der, som ved ydervægge, mellem tunge og lette vægge. Tunge vægge vejer over 100 kg/m og lette vægge vejer under 100 kg/m. Skille vægge udføres som bærende eller ikke bærende, hvilket har betydning for materialevalget. Ved eventuel nedrivning skal man være opmærksom på, at også lette vægge kan være bærende.