Separatsystem

Afløbssystem, hvor regn- og spildevand ledes bort i adskilte systemer.