Rytterkvist

En rytterkvist er en kvist med sadeltag.