Rum og etager

Rum og etager omhandler en bygnings vertikale og horisontale indretning i rum og etager. En bygning er inddelt i etager eller niveauer. Hver etage er inddelt i rum. Bygningens indretning i etager og rum fastlægges i overensstemmelse med funktionskrav til bygningen og gældende lovgivning, herunder bygningsregelementet og lokale krav.