Rørsystem med kobberrør

Rørsystem med kobberrør er en type vandinstallation udført med kobberrør.