Parcelhuskvarter

Et parcelhuskvarter er et område bestående af enfamiliehuse.