Nedløb til tagbrønd

Rørforløb, der leder regnvand fra tagrende til brønd.