Monteringsprofil

Type af profil, der anvendes som forbindelsesled mellem to elementer, som skal fastholdes til hinanden.