Montagekobling

Særlig type af kompressionssamling, mellem gennemgående rør og armatur/tapventil. Montagekoblinger monteres i vægge og er udformet sådan, at samlingen sker uden for vægkonstruktionen. Herved opnås at evt. utætheder vil vise sig på væggens forside.