Loddefittings

Rørfittings hvor sammenbinding af fittings og rør sker ved lodning