Loddefitting

Rørfitting, hvor sammenbinding af fittings og rør sker ved lodning.