Ligeløbstrappe

Trappetype uden sving, knæk eller drejninger samt uden reposer imellem etagerne.