Lette ydervægge

En ydervæg er en væg med mindst én flade vendt mod det fri eller mod jord. Lette ydervægge er vægge, hvor det bærende element er udført i træ eller stål. Herunder ydervægge med skalmur og ydervægge i bindingsværk. Lette ydervægge vejer under 100 kg/m.