Lavenergihus

Et lavenergihus er en hustype, der på opførelsestidspunktet har et energiforbrug på under halvdelen af gældende krav.