Landbrug

Et landbrugsområde er et område, der er udlagt til landbrug i henhold til Planlovens bestemmelser.