Kviste og påbygninger

Kviste og påbygninger er mindre bygningsdele påført en bygning, udover den egentlige bygningskrop. Kviste og påbygninger udføres typisk i divergerende udførelse og form i forhold til hovedbygningen. Kviste og påbygninger omfatter her følgende: kviste, tårne, altaner, karnap´er, overdækninger og indgangspartier, samt havestuer.