Kviste

En kvist er en opbygning på et tag med hældning, forsynet med selvstændigt tag samt vindue eller luge i fronten. Kviste udvider anvendelsesmulighederne på en tagetage, giver lys og øger rumhøjden. Kvistene inddeles i følgende overordnede typer efter form og placering: heltagskviste, halvtagskviste, spidskviste, runde kviste, frontkviste samt stråtagskviste. Kviste udføres på stedet eller udføres som færdigkviste, der blot monteres på stedet. Kviste udføres typisk i træ, og monteres oven på tagkonstruktionen. Kvisten beklædes typisk med teglsten, tagpap, skifersten eller metalplader. Kvistens flunker beklædes ofte med metalplade eller anden form for vejrbestandig plade. Kvistens flunker ses også udført med et vindue. For at undgå problemer med indtrængende vand, skal man sørge for at inddækninger er udført korrekt og sørge for, at tagrender og skotrender renses for blade og lignende. Derudover skal man generelt være opmærksom på revner af enhver art.

Synonymer:

  • Tagkviste