Korspostvindue

Vindue, der er opdelt ved at lod- og tværpost er sat sammen som et kors, fx dannebrogsvindue.