Trappekonstruktioner

Trapper beskrives også ud fra trappens konstruktion, herunder materialevalg og opbygning.