Kolonihaveområde

Et kolonihaveområde er område, der er udlagt til kolonihaver i henhold til Planlovens bestemmelser.