Koldtvandsforsyning

Fremføring af koldt vand til brugsstedet.