Koldt brugsvand

Koldt brugsvand er det uopvarmede brugsvand.