Kochs forbandt

Type af murstensforbandt, der består af et skifte med kun kopper, efterfulgt af et skifte med kun løbere. Alle kopper er placeret over hinanden og løberne rykker en halv sten for hvert andet skifte.