Koblingssamling

En koblingssamling er en samlingsovergang mellem to elementer.