Installationer

Installationer er tekniske anlæg til fremføring af vand, varme, elektricitet, TV-signaler m.v. og afledning af spildevand. Husets tekniske installationer er underlagt særlig lovgivning i forhold til udførelse og sikkerhed, afhængig af hvilke installationer der er tale om.

Synonymer:

  • Tekniske installationer