Industriområde

Et industriområde er et område, der er udlagt til industri i henhold til Planlovens bestemmelser.