Indgang

Dør, port el.lign., der danner adgang til en bygning.