Ildsteder

Et ildsted er en indretning til afbrænding af faste, flydende eller luftformige brændsler.