Huse

Et hus er en bygning, der benyttes til beboelse. Hustypen afspejler blandt andet boligbyggeriet gennem tiderne og angiver husets funktion og særpræg. Inddelingen sker efter deres størrelse, udformning eller udseende.