Hovedtyper trapper

De forskellige hovedtyper af trapper beskrives ud fra trappeforløbet.