Hovedledning

Forsyningsledning, der via afgreninger forsyner flere forbrugere/flere parceller.