Havestuer

En havestue er en mindre enten uopvarmet eller opvarmet påbygning, der er lukket med vægge og tag og fortrinsvist udført i glas. Havestuer er populære påbygninger, der udvider boligens areal og giver fornemmelse af de naturlige omgivelser omkring huset. Havestuer indgår nu fuldt ud i beregning af boligarealet, i modsætning til tidligere, hvor uopvarmede havestuer kunne opføres uden at det påvirkede boligarealet. Havestuerne fra 1960´erne og 1970´erne er typisk uopvarmede, heraf nogle blot være en lukket overdækket terrasse. De senere års havestuer ses derimod ofte udført som opvarmede havestuer, der indgår i det reelle boligareal.