Gelænderhøjde

Afstanden mellem trinforkant til overkant håndliste.