Ganglinje

Den linje på en trappe, det er mest naturligt at følge i passage af trappen. I ganglinjen er trinenes bredde ens uanset trappetypen.