Ganglinie

Den linie på en trappe det er mest naturligt at følge i passage af trappen. I ganglinien er trinenes bredde ens uanset trappetypen