Funktionsbaserede døre

Døre inddeles her i typer døre efter hvilken funktion og særskilte egenskab dørene har.