Fundamenter

Et fundament er det nederste, bærende element af en bygningskonstruktion. Fundamentet er bygningens forbindelsesled til terræn. Inden for fundering skelnes der mellem direkte fundering og indirekte fundering. Direkte fundering er, når fundamentet hviler direkte på terrænet, som det ses ved randfundamenter. Indirekte fundering er, når fundamentet bæres af funderingspæle. Ved udformning af fundamentet skal der tages højde for husets vægt og grundens bæredygtighed.