Frihøjde

Mindste lodrette højde mellem trinforkant og overliggende loft eller trappeløb.