Fremløbstemperatur

Fremløbstemperaturen er den temperatur vandet har frem til brugsstedet.