Fremløb

Rørledningen, der bringer vandet (koldt/varmt) frem til tapstedet eller radiator.