Fredet bygning

Bygning, der fra officiel side er pålagt restriktioner i forbindelse med vedligehold og bevaring begrundet i kulturhistoriske værdier.