Fortrængningssystem

Princip for luftfordelingssystem ved ventilation.