Fordelingsledning

Rør, der forbinder tapstedet med forsyningsledningen.