Føringsveje vandinstallationer

Den placering, som vandrør har gennem en bygning.