Facader og ydervægge

Facader og ydervægge er en bygnings lodrette yderside og er en del af en bygnings klimaskærm. En ydervæg er en væg med mindst én flade vendt mod det fri eller mod jord. Ydervægge opdeles i tunge og lette vægge, samt kælderydervægge. Forskellen mellem lette og tunge ydervægge afhænger af det bærende element. I en tung ydervæg er det bærende element udført i sten, herunder tegl og beton. I en let ydervæg er det bærende element udført i trækonstruktion.