Facader

Facader er en del af bygningens klimaskærm. Facader er bygningens lodrette yderside. En bygnings facader består af en række bestanddele og inddeles i typer efter stilart og udsmykning.