F-dør 30

Flammestoppende dør, der kan forhindre ilds gennemtrængen i mindst 30 minutter. (F: flammestoppende bygningsdel)